Κλινική Υπνοθεραπεία

"Η ύπνωση είναι ένας τρόπος άμεσης πρόσβασης στο υποσυνείδητο μυαλό, έτσι ώστε οι πελάτες να μπορούν να κατανοήσουν τι οδηγεί τις ανεπιθύμητες συμπεριφορές τους και στη συνέχεια να απελευθερωθούν από αυτές, μέσω μιας διαδικασίας υποβολής που παρακάμπτει το συνειδητό μυαλό και τον κρίσιμο παράγοντα, επιτρέποντας στο μυαλό να δεχτεί μια πρόταση που προηγουμένως δεν θα είχε δεχτεί."

Marisa Peer Feb.2017 Hypnotherapist

Δυναμική συνεργασία και θεραπευτική σχέση με αρχή-μέση- τέλος/momentum

Βραχυπρόθεσμη ή μεγαλύτερης διάρκειας συμφωνία συνεργασίας ανάλογα με το μελλοντικό στόχο, το παρουσιαζόμενο πρόβλημα και τη ρίζα του από το παρελθόν στο παρόν

Ολοκληρωμένο και προσαρμοσμένο πλάνο συνεδριών/bespoken

Σε απτούς στόχους, εκπαίδευση και προπόνηση Νου, θεραπεία και απελευθέρωση με επιτυχία/momentum/ MIND FREE


Ό στόχος της υπνοθεραπείας στο πλαίσιο συνεργασίας με τον θεραπευόμενο/πελάτη και στη θεραπευτική σχέση που αναπτύσσεται μέσα από αυτή, είναι η απελευθέρωση του από βιώματα ή και τραύματα πού ανήκουν στο παρελθόν αλλά συνδέονται καθοριστικά με το παρόν και το μέλλον του στην κατάσταση που βιώνει τώρα ως προβληματική.

Ξεκινάμε να δουλεύουμε μαζί στο συνειδητό και αποφασίζουμε μαζί εάν θα προχωρήσουμε με την υπνοθεραπεία στο υποσυνείδητο.

Η παιδική ηλικία είναι όπως και σε όλες τις θεραπευτικές προσεγγίσεις πηγή αναφοράς και εξέλιξης.

Η ύπνωση είναι η διαδικασία που δημιουργώ μέσα στη συνεδρία για ένα ασφαλή χώρο επικοινωνίας και πνευματικής ηρεμίας για τον θεραπευόμενο ώστε μαζί να εστιάσουμε βαθύτερα και αναπόσπαστα στο πρόβλημα του αυτό που τον απασχολεί και τον αποδυναμώνει. Είναι απλά μία εσωτερική εστίαση πού έχει πρόσβαση στο υποσυνείδητο κομμάτι του μυαλού και που ο θεραπευόμενος έχει καθ’όλη τη διάρκεια τον έλεγχο. Είναι πολύ απλό να ‘μπείς’ και να βγείς από την κατάσταση της ύπνωσης που είναι μια φυσική κατάσταση του ανθρώπου για χαλάρωση και ηρεμία του νευρικού συστήματος. Επιστημονικές έρευνες έχουν δείξει ότι στη διάρκεια της ύπνωσης το μυαλό είναι πιο ανοιχτό και δεκτικό στην κατανόηση και απελευθέρωση αλλαγή.

Ως θεραπευτική προσέγγιση η υπνοθεραπεία ‘ρίχνει φώς’ στο πρόβλημα και στις ρίζες του, έτσι όπως το αντιλαμβάνεται ο θεραπευόμενος. Με την ιδιότητα μου ως υπνοθεραπευτής τον υποστηρίζω να ανακαλύψει σκηνές και συνθήκες από το παρελθόν του, το ‘δύσκολό κομμάτι’ του εαυτού του, που ασυνείδητα τον οδήγησαν σε αυτό που είναι τώρα και αναδύεται στην ενήλικη ζωή του. Τον βοηθώ να κατανοήσει πως, πότε, που το απέκτησε και γιατί ακόμα το συντηρεί. Η κατανοήση είναι καταλυτική και μαγευτική. Οι συνδέσεις που γίνονται από το υποσυνείδητο στο συνειδητό στα ανυπέρβλητα εκείνα κομμάτια που εκδηλώνονταν ως συμπτώματα ανεξερεύνητα μέχρι τώρα είναι απελευθερωτική.

Οι τεχνικές που ακολουθούν σε συνεχής επικοινωνία με τον θεραπευόμενο και ανατροφοδότηση υπό την καθοδήγησή μου είναι συγκεκριμένες και bespoken προσαρμοσμένες στον θεραπευόμενο και στις ανάγκες του, στις επιθυμίες του, στις νέες του πεποιθήσεις, στην ζωή του χωρίς το πρόβλημα, life without the problem.

Οι νέες πεποιθήσεις χτίζονται και εγκαθίστανται συστηματικά με το bespoken audio που παίρνει ο θεραπευόμενος μετά τη συνεδρία της υπνοθεραπείας και ακούει για 21 ημέρες μέσα στο πλαίσιο της τεκμηριωμένης μεθόδου Neuroplasticity, life without the problem!

Tιμώ τον θεραπευόμενο και σέβομαι το πεδίο της πρακτικής μου.

Δουλεύω με τη μέθοδο της Μarisa Peer, μία από τις πιο άξιες και αναγνωρισμένες θεραπεύτριες παγκοσμίως και πρωτοπόρος με τη θεραπεία του Rapid Transformational Therapy (RTT) and (RTC) μια μοναδική, ισχυρή και ολοκληρωμένη θεραπεία η οποία είναι βασισμένη σε λύσεις και συνδυάζει τα πιο ευεργετικά στοιχεία της ψυχοθεραπείας, της υπνοθεραπείας, της γνωσιακής συμπεριφοριστικής θεραπείας (CBT) και του νευρογλωσσικού προγραμματισμού (NLP). Διαπιστευμένη θεραπευτική προσέγγιση απο το Εθνικό Σύστημα Υγείας της Αγγλίας ΝΗS.

Free your Mind!

Empower Yourself!

Embrace Happiness!