Δυναμική συνεργασία και θεραπευτική σχέση με αρχή-μέση- τέλος/momentum

Βραχυπρόθεσμη ή μεγαλύτερης διάρκειας συμφωνία συνεργασίας ανάλογα με το μελλοντικό στόχο, το παρουσιαζόμενο πρόβλημα και τη ρίζα του από το παρελθόν στο παρόν

Ολοκληρωμένο και προσαρμοσμένο πλάνο συνεδριών/bespoken

Σε απτούς στόχους, εκπαίδευση και προπόνηση Νου, θεραπεία και απελευθέρωση με επιτυχία/momentum/ MIND FREE

Mind free

Από επιθυμίες και ευχές Σε στόχους, αποτελέσματα και επιτεύγματα

Από περιοριστικές πεποιθήσεις του παρελθόντος Σε ένα νέο και καλύτερο τρόπο σκέψης

Από μακροπρόθεσμη βοήθεια και υποστήριξη Σε καταλυτική δύναμη και γνώση

Από το πρόβλημα που σε κρατά πίσω Στη ρίζα της αιτίας και στην απελευθέρωση

Από αρνητικές συνήθειες και σκέψεις του παρελθόντος Σε μια ζωή με στόχους και σκοπό

Από έλλειψη αυτοπεποίθησης Σε αυτοσεβασμό και αξία του εαυτού

Από προβλήματα Σε προκλήσεις

Από εμπόδια Σε ευκαιρίες

Από παιδικά τραύματα Σε ελευθερία

Από θύμαΣε νικητή

Από ζωή με προκλήσεις Σε μια ζωή με ενδυνάμωση, εκπλήρωση και ολοκλήρωση

Από αναβλητικότητα Σε αποφασιστικότητα

Από ενοχή και λύπη Σε ανακούφιση και χαρά

Από στρες και άγχος Σε εσωτερική ειρήνη και ευτυχία

Από κατάθλιψη Σε μεταμόρφωση

Από προβληματικές σχέσεις Σε αυτό-ανάπτυξη και άνθιση

Από αλλαγές στο εξωτερικό περιβάλλον Σε εσωτερικές μεταμορφώσεις και απελευθέρωση

Από τη ρίζα της αιτίας των εξαρτήσεων Σε μια ελεύθερη ζωή με καινούργιο τρόπο σκέψης, συμπεριφορά, πράξεις

Από συνειδητή προσέγγιση Σε υποσυνείδητη θεραπεία

Από ενσυνείδηση Στη δύναμη της αυτογνωσίας και στον επαναπρογραμματισμό

Από άμεση θεραπεία Σε 21 ημέρες επαναπρογραμματισμoύ-neuroplasticity

Από αμείλικτες, επιβλαβείς, επικριτικές λέξεις Σε έπαινο, ολότητα, μεγαλοσύνη, απελευθέρωση

Από life stories που δεν έχουμε αναλύσει (όχι απαραίτητα δικές μας) Σε ιστορίες καλύτερες που μας αντιπροσωπεύουν

Από αλλαγή σκέψης, λόγου, συμπεριφοράς, πράξεων Σε καλύτερη ζωή

Από αντιδράσεις fight-flight-freeze Σε φροντίδα του εαυτού και εξαιρετικές γνώσεις αντιμετώπισης προβλημάτων

Από κομμάτια του εαυτού μας που θέλουμε να απαλλαγούμε Σε ένα ολοκληρωμένο, ευτυχισμένο και απελευθερωμένο τρόπο σκέψης και ζωής

Από το Παρελθόν στο Παρόν και στο Μέλλον

Απελευθέρωσε το Μυαλό σου!

Ενδυνάμωσε τον Εαυτό σου!

Εναγκάλιασε την Ευτυχία!